Otwieranie kopii dokumentu

Po otwarciu lub zmodyfikowaniu dokumentu można go zapisać jako kopię i otworzyć automatycznie nową kopię. Odniesienia do oryginalnego dokumentu nie są przypisywane do kopii.

Aby skopiować dokument i otworzyć kopię, należy:

  1. Po otwarciu dokumentu kliknąć Plik > Zapisz jako.
  2. W oknie dialogowym wybrać Zapisz jako kopię i otwórz.
  3. W części Nazwa pliku wpisać nową nazwę.
  4. Ustawić inne opcje i kliknąć Zapisz.