Otwieranie autoodzyskanych dokumentów

Autoodzyskany dokument można otworzyć na karcie Alerty w oknie dialogowym Witamy. Plik można usunąć lub zapisać, zastępując oryginalny plik lub tworząc nowy.

Aby przeglądać dokumenty autoodzyskiwania w oknie dialogowym Witamy, kliknąć kartę Alerty, a następnie Rozwiązywanie problemów. W sekcji Odzyskiwanie dokumentu wymienione są autoodzyskane dokumenty. Więcej informacji można znaleźć tu: Okno dialogowe Witamy i Karta Alerty.

Sekcja Odzyskiwanie dokumentu pojawia się wyłącznie w przypadku, gdy istnieją odzyskane pliki.

Aby otworzyć autoodzyskany plik, należy:

Kliknąć Otwórz wszystkie obok listy Odzyskiwanie dokumentu lub kliknąć prawym przyciskiem myszy autoodzyskany dokument, a następnie kliknąć Otwórz.
Następnie można zapisać dokument za pomocą polecenia Zapisz, aby zastąpić plik oryginalny, albo za pomocą polecenia Zapisz jako, aby utworzyć nowy plik.
Aby usunąć odzyskany automatycznie dokument, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć polecenie Usuń.