Karta Alerty

Na karcie Alerty są wyświetlane aktualne wiadomości SOLIDWORKS.

Na karcie Alerty dostępne są sekcje Krytyczny, Rozwiązywanie problemów i Alerty techniczne.

Krytyczny

Sekcja Krytyczny pojawia się, jeśli są do wyświetlenia alerty krytyczne. Jeśli wystąpił alert krytyczny, po uruchomieniu automatycznie wyświetlane jest okno dialogowe Witamy z otwartą sekcją Krytyczny, nawet jeżeli została wybrana opcja Nie pokazuj przy uruchamianiu programu. Alerty są wyświetlane do czasu zaznaczenia opcji Nie pokazuj tego komunikatu ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Sekcja Rozwiązywanie problemów pojawia się, jeśli są do wyświetlenia komunikaty diagnostyczne o awarii lub odzyskane dokumenty. Jeśli wystąpi problem techniczny z oprogramowaniem i pojawi się powiązany z nim komunikat, po uruchomieniu programu zostanie automatycznie wyświetlone okno dialogowe Witamy z otwartą sekcją Rozwiązywanie problemów. Okno dialogowe Witamy otwiera się nawet po wybraniu opcji Nie pokazuj przy uruchomieniu w oknie dialogowym.

Odzyskane dokumenty są wyświetlane w sekcji Odzyskiwanie dokumentów. Aby odzyskać dokumenty, należy włączyć opcję automatycznego przywracania w części Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kopie zapasowe/Odzyskaj.

Alerty techniczne

W sekcji Alerty techniczne wyświetlana jest treść kanału RSS biuletynów serwisowych SOLIDWORKS ze strony solidworks.com.