Karta Dowiedz się więcej

Karta Dowiedz się więcej umożliwia uzyskanie dostępu do zasobów instruktażowych zawierających dodatkowe informacje na temat oprogramowania SOLIDWORKS.

Na karcie Dowiedz się więcej są dostępne następujące sekcje:
  Wprowadzenie do SOLIDWORKS Otwiera dokument Wprowadzenie do SOLIDWORKS.
  Samouczki Otwiera samouczki krok po kroku w oprogramowaniu.
  Szkolenie MySolidWorks Otwiera sekcję Szkolenie na stronie MySolidWorks.com.
  Przykłady Otwiera lokalne foldery zawierające przykładowe modele.
  3DContentCentral Otwiera 3DContentCentral.com.
Samouczki online Otwiera sekcję Samouczki SOLIDWORKS (wideo) na stronie solidworks.com.
Moje szkolenia Otwiera sekcję Moje szkolenie na stronie MySolidWorks.com.
Certyfikacja Otwiera sekcję Program certyfikacji SOLIDWORKS na stronie solidworks.com.
Program nauczania Otwiera sekcję Program nauczania na stronie solidworks.com.

Jeśli podczas instalacji oprogramowania nie zostaną zainstalowane Pliki pomocy lub Pliki przykładów, łącza Samouczki i Przykłady będą niedostępne.