Okno dialogowe Witamy

Po otwarciu aplikacji SOLIDWORKS, okno dialogowe Witamy umożliwia łatwe otwieranie dokumentów, wyświetlanie folderów, dostęp do zasobów SOLIDWORKS i aktualnych informacji SOLIDWORKS.

Można również kliknąć Witamy w SOLIDWORKS (pasek narzędzi Standard), Pomoc > Witamy w SOLIDWORKS lub Witamy w SOLIDWORKS na karcie Zasoby SOLIDWORKS w okienku zadań, aby otworzyć okno dialogowe Witamy.

W oknie dialogowym Witamy dostępne są karty: Strona główna, Ostatnie, Dowiedz się więcej i Alerty.

W przypadku kliknięcia opcji Nie pokazuj przy uruchamianiu można zmienić ustawienie w menu Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia . W sekcji Odrzucone komunikaty należy wybrać opcję Okno dialogowe Witamy.