Karta Ostatnie

Możliwe jest wyświetlenie dłuższej listy ostatnio używanych dokumentów i folderów.

Na karcie Ostatnie są dostępne sekcje Dokumenty i Foldery.

W przypadku dokumentów i folderów można wykonać następujące czynności:
  • Ustawić wskaźnik myszy na dokumencie lub folderze i kliknąć , aby zatrzymać dokument lub folder na szczycie listy.
  • Kliknąć Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Otwórz.
  • Kliknąć Usuń i wybrać Odpięte pozycje lub Wszystkie pozycje.
  • Aby uzyskać dostęp do listy dokumentów lub folderów po zamknięciu okna dialogowego Witamy, należy kliknąć Plik > Otwórz ostatnie > Przeglądaj ostatnie dokumenty lub Przeglądaj ostatnie foldery .

Dokumenty

Sekcja Dokumenty zawiera miniatury dokumentów, które zostały niedawno otwarte.

Wystarczy kliknąć ikony szybkiego filtrowania w jakiejkolwiek kolejności, aby zobaczyć typ pliku. Na przykład kliknięcie Filtruj części spowoduje wyświetlenie tylko części. Aby zobaczyć części i złożenia, należy kliknąć Filtruj części , a następnie Filtruj złożenia .

Filtruj części (*.prt, *.sldprt)  
Filtruj złożenia (*.asm, *.sldasm)  
Filtruj rysunki (*.drw, *slddrw)  
Filtruj złożenia najwyższego poziomu (*.asm, *.sldasm) Wyświetla tylko złożenia najwyższego poziomu, nie podzespoły.
  Filtruj wg nazwy Aby filtrować pliki wg nazwy należy wpisać tekst.
W przypadku dokumentów można wykonać następujące czynności:
  • Kliknąć miniaturę, aby otworzyć dokument.
  • Przeciągnąć miniaturę i upuścić ją w otwartej części, złożeniu, rysunku, pustym obszarze graficznym albo Eksploratorze plików.
  • Zatrzymać wskaźnik myszy na miniaturze, aby zobaczyć informacje o dokumencie, takie jak pełna ścieżka czy data ostatniego zapisania, i kliknąć , aby zobaczyć więcej opcji oraz informacji.
  • Kliknąć miniaturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Otwórz, Opcje otwórz za pomocą, Przypnij lub Odepnij, Pokaż w folderze albo Usuń.

Foldery

Sekcja Ostatnie foldery zawiera listę folderów, z których ostatnio otwierano dokumenty.

Można wykonać następujące czynności:
  • Kliknąć folder, aby otworzyć go w oknie dialogowym Otwórz.
  • Kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń, Przypnij lub Odepnij albo Wyczyść odpięte pozycje.