Otwieranie modelu w pozycji

Podczas otwierania części lub podzespołu z dokumentu złożenia lub rysunku można otworzyć model w tym samym położeniu i tej samej orientacji widoku co w przypadku widoku złożenia lub rysunku.

Wykonać jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć model w pozycji w rysunku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy część lub podzespół w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym i wybrać z kontekstowego paska narzędzi opcję Otwórz złożenie w pozycji lub Otwórz część w pozycji .
  • W przypadku złożenia należy kliknąć lewym lub prawym przyciskiem myszy część bądź podzespół w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym i z kontekstowego paska narzędzi wybrać Otwórz złożenie w pozycji lub Otwórz część w pozycji .