Wyświetlanie czasu otwierania dokumentu w Eksploratorze plików

Właściwość dokumentu Ostatni czas otwierania pojawia się w etykietce narzędzia po zatrzymaniu wskaźnika myszy na dokumencie części, złożenia lub rysunku SOLIDWORKS w Eksploratorze plików.

Czas ostatniego otwierania to czas, jakiego potrzebowało oprogramowanie SOLIDWORKS na otwarcie pliku ostatnim razem, gdy był on otwierany. Ta właściwość pliku jest przydatna do zarządzania czasem w przypadku pracy z dużymi zestawami danych, których otwieranie jest czasochłonne.

Czas wyświetlany jest w minutach i sekundach i jest dostępny w przypadku modeli, które otwierane są bezpośrednio z dysku jako zapisane w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2018. W przypadku złożeń otwieranych w trybie odciążonym w etykiecie wyświetlany jest Ostatni czas otwierania LW.

Czas ostatniego otwierania nie jest aktualizowany w plikach referencyjnych, kiedy są zapisywane po otwarciu w pamięci. Jest za to aktualizowany, kiedy pliki referencyjne są zapisywane po otwarciu w ich własnym oknie.

Można dodać kolumnę w widoku Szczegóły Eksploratora plików, aby wyświetlić Czas otwarcia SW. Można zidentyfikować pliki zapisane we wcześniejszych wersjach oprogramowania SOLIDWORKS poprzez dodanie kolumny Ostatnio zapisany SW za pomocą.

W systemie Windows 10 nazwa Eksplorator Windows została zmieniona na Eksplorator plików.

Aby dodać kolumny z nagłówkami „Czas otwierania SW” i „Ostatnio zapisany SW za pomocą” w Eksploratorze plików:

  1. Otworzyć folder zawierający dokumenty SOLIDWORKS.

    Zawartość tego folderu jest wyświetlana w widoku Szczegóły Eksploratora plików.

  2. W widoku Szczegóły kliknąć nagłówek prawym przyciskiem myszy. Zazwyczaj wyświetlane są nagłówki kolumn Nazwa, Typ i Rozmiar. Następnie w menu kontekstowym wybrać Więcej.

    Pojawi się okno dialogowe Wybierz szczegóły.

  3. W obszarze Szczegóły przewinąć do pozycji Ostatnio zapisany SW za pomocą i Czas otwierania SW. Można wybrać obie opcje lub tylko jedną z nich.
  4. Kliknąć OK.