Otworzyć okno dialogowe

Aby otworzyć istniejące dokumenty części, rysunku lub złożenia, należy:
Kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Plik > Otwórz , lub nacisnąć klawisze Ctrl + O.

Możliwe jest otwieranie istniejących rysunków z wewnątrz dokumentów części i złożeń. Kliknąć prawym przyciskiem myszy górny element w drzewie operacji FeatureManager, w otwartej części w obszarze graficznym lub w dowolnym miejscu modelu w obszarze graficznym i wybrać Otwórz rysunek.

Oprogramowanie SOLIDWORKS będzie poszukiwać rysunku o takiej samej nazwie jak model, w tym samym folderze co model. Jeżeli ten rysunek istnieje, to zostanie on otwarty automatycznie. Jeżeli taki rysunek nie istnieje, to pojawi się okno przeglądania, umożliwiające ręczne zlokalizowanie rysunku.

Gdy istnieje więcej niż jeden otwarty i niezapisany rysunek dla modelu, okno dialogowe umożliwia wyświetlenie przeglądarki Otwarte dokumenty i wybranie rysunku, który ma zostać aktywowany.

  Tryb Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

W pełnej pamięci

(Części, Złożenia, Rysunki). Pełne ładowanie do pamięci wszystkich danych modelu.

Szybki podgląd

(Części). Otwiera część tylko do wyświetlania. Można wybrać konfigurację ale nie stan wyświetlania. Można przesuwać, powiększać/pomniejszać lub obracać ale nie można edytować, mierzyć ani zapisywać dokumentu. W w dokumencie części, można przejść do trybu edycji, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybierając Edycja.

Szybki podgląd

(Rysunki). Otwiera uproszczoną reprezentację rysunku. Dla rysunków wieloarkuszowych można otworzyć jeden lub więcej arkuszy w Szybkim podglądzie.

Odciążony

(Złożenia, Rysunki). Ładuje do pamięci tylko podzbiór danych modelu. Pozostałe dane modelu są ładowane według potrzeb. Otwieranie w trybie odciążonym poprawia wydajność w złożeniach i rysunkach.

Tryb dużego złożenia

(Złożenia). Ustawia zestaw opcji, które poprawiają wydajność w przypadku dużych złożeń.

Przeglądanie dużego projektu

(Złożenia). Szybkie otwieranie bardzo dużych złożeń przy zachowaniu możliwości przydatnych przy wykonywaniu projektowego przeglądania złożeń.

Kiedy otwierany jest rysunek dużego złożenia, tryb jest automatycznie przełączany do odciążonego, lecz możliwe jest wybranie innego trybu z listy.

Duże dokumenty są otwierane w trybie pobieranie wielowątkowe.

  Konfiguracje (Złożenia). Określa, którą konfigurację modelu otworzyć. Wybrać <Zaawansowane>, aby otworzyć okno dialogowe Konfiguracja dokumentu.
  Miniatura Wyświetla obraz wybranej konfiguracji. Jeżeli konfiguracja nie ma podglądu, otworzyć dokument i zapisać ją z wybranymi wszystkimi konfiguracjami. Przy kolejnym otworzeniu dokumentu, konfiguracje będą wyświetlone.
  Stany wyświetlania (Części i złożenia). Określa stan wyświetlania, w jakim ma zostać otwarty model.
  Nie ładuj ukrytych komponentów (Złożenia). Ładowanie tylko tych komponentów złożenia, które są widoczne w wybranym stanie wyświetlania.
  Użyj SpeedPak (Dostępne w złożeniach w pełnej pamięci, odciążonych oraz w trybie dużego złożenia). Otwiera złożenie w konfiguracji SpeedPak, aby poprawić wydajność w przypadku dużych, skomplikowanych złożeń.
  Odniesienia Wyświetla listę dokumentów odniesionych przez wybrane złożenie lub rysunek. Możemy edytować lokalizacje wyszczególnionych plików.
  Opcje Opcje importu są dostępne dla pewnych typów plików (na przykład IGES lub STL). Opcje są widoczne, jeśli wybrany typ pliku zawiera opcje importu.
W przypadku wybrania w oknie dialogowym Otwórz jednego lub wielu plików tego samego typu i kliknięcia Opcje w oknie dialogowym Opcje systemu zostaną wyświetlone opcje dla wybranego typu pliku.

Uwzględnij PMI

Wybrać, aby importować informacje produkcyjne dotyczące produktów (PMI) z formatami NX, Creo i STEP AP242 jako semantyczne adnotacje graficzne.

Strzałka w dół (obok Otwórz)

Otwórz tylko do odczytu

Pozwala innemu użytkownikowi na posiadanie dostępu do dokumentu jako do zapisu, podczas gdy my mamy dany dokument otwarty. Nie możemy zapisywać ani zmieniać części w trybie Tylko do odczytu.

Pokaż poprzednie wersje.

Szybki filtr

Wystarczy kliknąć przyciski szybkiego filtrowania w jakiejkolwiek kolejności, aby zobaczyć typ pliku. Na przykład kliknąć Filtruj części , aby wyświetlić tylko części. Aby wyświetlić części i złożenia, należy kliknąć Filtruj części i Filtruj złożenia .

Filtruj części (*.prt, *.sldprt)  
Filtruj złożenia (*.asm, *.sldasm)  
Filtruj rysunki (*.drw, *slddrw)  
Filtruj złożenia najwyższego poziomu (*.asm, *.sldasm) Wyświetla tylko złożenia najwyższego poziomu, nie podzespoły. Jeśli w folderze istnieje duża liczba plików lub istnieją pliki o bardzo długich nazwach, może to zająć kilka sekund. Aby anulować, należy wcisnąć klawisz Esc.