Pobieranie wielowątkowe

Zapisane dokumenty są pobierane w trybie wielo-wątkowym.

Gdy pobieramy duży dokument części, rysunku lub złożenia, dokument ten jest natychmiast wyświetlany w stanie tylko do wyświetlania, przy czym rzeczywisty dokument i wszystkie jego komponenty są pobierane w tle. W stanie tylko do wyświetlania możemy używać wszystkich funkcji obsługiwanych przez przeglądarkę SOLIDWORKS Viewer (powiększanie, obracanie itd.), jednakże nie możemy przełączyć się na inny dokument ani rozpocząć otwierania innego dokumentu. Po zakończeniu pobierania, SOLIDWORKS przechodzi do normalnego stanu edycji.

Dokumenty zapisane w wersjach oprogramowania wcześniejszych od SOLIDWORKS 98 nie mogą być pobierane w trybie wielowątkowym.