Odrzucanie wszystkich monitów o brakujących komponentach

Można odrzucić wszystkie monity o brakujących komponentach dla otwieranego dokumentu.

Należy wybrać Wygaś wszystkie brakujące komponenty w oknie dialogowym Nie można zlokalizować pliku, które pojawia się gdy dokument nie może zlokalizować pliku odniesienia.

Opcja ta dotyczy tylko bieżącego dokumentu. Nie zamyka trwale wszystkich okien dialogowych Nie można zlokalizować pliku dla wszystkich dokumentów.