Wybierz/Zastąp

Przeszukiwanie kolumn na liście Pack and Go w celu zaznaczenia lub odznaczenia elementów, bądź zastąpienia tekstu.

Aby wybrać lub zastąpić elementy, należy:
W oknie dialogowym Pack and Go kliknąć Wybierz/Zastąp.
Wyszukaj Wybrać nazwę kolumny (Nazwa, W folderze, Zapisz pod nazwą, Rozmiar, Typ, Data modyfikacji) i wpisać tekst do wyszukania w polu wyszukiwania.
I: Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Zaznacz elementy

Usuń zaznaczenie elementów

Zastąp tekst za pomocą

Wpisać w polu tekst zastępujący.

Opcje Dla wyszukiwania należy wybrać: Ignoruj wielkość liter, Dokładne dopasowanie, żadną z tych opcji lub obydwie opcje.