Właściwości dokumentu - Właściwości materiału

Polecenie to umożliwia ustawianie opcji kreskowania i gęstości materiału dla aktywnej części. Dostępne tylko dla części.

Opcje te nie są dostępne dla dokumentów rysunku lub złożenia. Wzór kreskowania, który wybierzemy dla części jest wyświetlany w widoku przekroju części w rysunkach.

Jeżeli zastosowano materiał do części, to aby możliwe było ustawienie tutaj właściwości, konieczne jest usunięcie tego materiału.

Aby ustawić opcje właściwości materiału, należy:

 1. W dokumencie części kliknąć przycisk lub Narzędzia > Opcje.
 2. Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Właściwości materiału.
 3. Wpisać gęstość materiału w polu Gęstość.
  Można wpisać gęstość używając dowolnych jednostek. Na przykład, jeżeli jednostkami dla danej części są gramy i milimetry, możemy użyć wartość gęstości z użyciem funtów i cali. Oprogramowanie automatycznie przeliczy tą wartość na jednostki dokumentu gdy klikniemy OK.
 4. W części Kreskowanie/wypełnienie obszaru, wybrać z następujących opcji:
  • Brak
  • Wypełnienie
  • Kreskowanie
 5. Jeżeli wybierzemy Kreskowanie, należy wykonać następujące czynności:
  1. Wybrać wzór kreskowania z listy Wzór.
  2. Jeśli to konieczne, ustawić Skalę i Kąt wzoru kreskowania.
  Po ponownym kliknięciu Wzór, w oknie podglądu wyświetlony zostanie podgląd wzoru.
 6. Kliknąć OK.
  Można również zmienić gęstość z poziomu okna dialogowego Opcje właściwości masy/przekroju. Aby uzyskać dostęp do tego okna dialogowego, kliknąć przycisk Narzędzia, > Oceń > Właściwości masy > Opcje.