Pomoc aplikacji Menedżer instalacji SOLIDWORKS

Menedżer instalacji SOLIDWORKS jest autonomiczną aplikacją, która instaluje i aktualizuje produkty SOLIDWORKS.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS jest podstawowym narzędziem do pobierania, instalowania, modyfikowania, aktualizowania, naprawiania i usuwania programów SOLIDWORKS.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS można uruchomić:
  • Z dysku DVD SOLIDWORKS, bądź ze współużytkowanego folderu źródłowego lub folderu pobierania (podczas instalowania nowej wersji).
  • Ze strony Dodaj lub usuń programy Panelu sterowania (podczas modyfikowania lub usuwania istniejącej wersji)
  • Poprzez zaplanowane lub ręczne sprawdzanie aktualizacji (podczas wykrywania, pobierania i instalowania nowych wersji)

Każda wersja SOLIDWORKS ma Menedżera instalacji SOLIDWORKS określonego dla tej wersji SOLIDWORKS.