SOLIDWORKS Pobieracz w tle

Pobieracz w tle SOLIDWORKS wykonuje automatyczne pobrania pliku (na przykład po znalezieniu nowej wersji pakietu Service Pack) przy użyciu procesów w tle, pozwalając na kontynuowanie innych prac podczas pobierania. Kiedy pobieranie zostanie ukończone, użytkownik może zadecydować, czy chce wykonać instalację od razu, odroczyć ją, czy też usunąć pobrane pliki.

Pobieracz w tle jest domyślnie włączony podczas instalacji SOLIDWORKS.

Gdy Menedżer instalacji, wykonując operacje instalacji lub pobierania, Pobieracz w tle jest wstrzymany. Na przykład: wstrzyma on wszelkie biegnące pobrania, nie zezwoli na rozpoczęcie żadnych nowych pobrań i nie zezwoli na zmianę określenia foldera pobrań.

Pobieracz w tle można wyłączyć podczas instalacji. Na stronie Podsumowanie, w obszarze Opcje pobierania, usunąć zaznaczenie opcji Użyj Pobieracza w tle dla przyszłych pakietów Service Pack.

Gdy opcja jest włączona, w zasobniku systemowym paska narzędzi Windows pojawia się ikona:

Kliknięcie tej ikony powoduje włączenie następujących operacji:
 • Pomoc Pobieracza w tle
 • Wstrzymaj pobieranie
 • Wznów pobieranie
 • Anuluj pobieranie
 • Opcje instalacji
 • Zmień lokalizację pobrania
 • Sprawdź czy istnieją aktualizacje
 • Automatycznie sprawdź czy istnieją aktualizacje
 • Automatycznie pobierz aktualizacje
 • Wyłącz Pobieracz w tle

Pomoc Pobieracza w tle

Otworzyć ten temat pomocy dla Pobieracza w tle w Przewodniku instalacji SOLIDWORKS.

Wstrzymaj/wznów pobieranie

Jeżeli pobieranie trwa w tle, należy kliknąć Wstrzymaj pobieranie, aby wstrzymać to pobieranie, zachowując możliwość późniejszego wznowienia poprzez kliknięcie Wznów pobieranie.

Anuluj pobieranie

Jeżeli trwa pobieranie, jest ono zatrzymywane i następuje usunięcie wszystkich plików już pobranych przez Pobieracz w tle.
Nie można wznowić anulowanego pobierania.

Opcje instalacji

Po zakończeniu pobierania można wybrać spośród następujących opcji:
 • Zainstaluj teraz: Instaluje pobrane pliki.
 • Przypomnij mi później: Nie instaluje pobranych plików, lecz konfiguruje komunikat późniejszego przypomnienia.
 • Usuń to pobranie: Nie instaluje pobranych plików i usuwa je. (Jest to użyteczne, jeżeli użytkownik zdecydował, że jednak nie chce instalować pobranych plików).

Zmień lokalizację pobrania

Zmienia lokalizację. do której Pobieracz w tle pobiera pliki.

Ta opcja nie jest dostępna jeśli pobieranie trwa lub zostało wstrzymane.

Sprawdź czy istnieją aktualizacje

Uruchamia funkcję Sprawdź czy istnieją aktualizacje Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Automatyczne sprawdzanie, czy istnieją aktualizacje

Okresowo uruchamia narzędzie Sprawdź czy istnieją aktualizację, informując, gdy aktualizacje są dostępne do pobrania.

Automatycznie pobierz aktualizacje

Okresowo uruchamia narzędzie Sprawdź czy istnieją aktualizacje, pobierając aktualizacje gdy są dostępne.

Wyłączanie i ponowne włączanie Pobieracza w tle SOLIDWORKS

Pobieracz w tle można wyłączyć klikając ikonę, a następnie wybierając Wyłącz pobieranie w tle.

Aby włączyć ponownie Pobieracz w tle, należy kliknąć Start > Wszystkie programy > Menedżer instalacji SOLIDWORKS > Pobieracz w tle SOLIDWORKS.