Produkty do naprawienia

Jeżeli określono Produkty do naprawienia, na tym ekranie wyświetlane są produkty SOLIDWORKS, których numery wersji mogą zostać naprawione przez tę wersję Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Opcja naprawiania weryfikuje czy wszystkie pliki są obecne oraz prawidłowo zarejestrowane oraz naprawia wszelkie znalezione problemy. Nie ma ona wpływu na dane utworzone przez użytkownika.
  • Aby naprawić produkt, należy się upewnić że jest on wybrany.
  • Należy wyczyścić pola wyborów dla produktów, które nie mają być naprawiane.

Kliknąć Napraw, aby rozpocząć naprawianie wybranych produktów.

Można naprawić indywidualną instalację. Nie można naprawić instalacji obrazu administracyjnego. Konieczne jest ponowne zainstalowanie obrazu administracyjnego.