Wyniki pobrania

Informują, czy pobieranie zostało ukończone z powodzeniem, czy czynność ta zakończyła się niepowodzeniem, czy też została anulowana.

Problem z pobraniem/Anulowano pobieranie

Pojawienie się komunikatu Problem z pobieraniem oznacza, że Menedżer instalacji SOLIDWORKS napotkał problemy, które uniemożliwiły dokończenie pobierania.

Pojawienie się komunikatu Anulowano pobieranie oznacza, że anulowano pobieranie przed jego zakończeniem.

Aby kontynuować:

Spróbuj ponownie/Wznów automatyczne pobrania

Aby wznowić automatyczne pobieranie od miejsca, w którym nastąpiło jego anulowanie, należy wybrać tę opcję i kliknąć Ponów próbę pobrania lub Wznów pobranie.

Pobierz pliki indywidualnie w przeglądarce sieci Web

W niektórych przypadkach serwer proxy może nie zezwalać na automatyczne pobieranie z Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Wybranie tej opcji pozwala na ręczne pobieranie plików za pośrednictwem strony internetowej, a następnie kontynuowanie operacji instalacji w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS w celu jej dokończenia. Ta strona internetowa jest dostosowywana przez Menedżer instalacji SOLIDWORKS tak, by pobrać tylko te pliki, które są wymagane do ukończenia instalacji.

Ukończono pobieranie

Ekran Ukończono pobieranie pojawia się po zakończeniu pobierania, jeżeli wybrano opcję Tylko pobierz.

Kliknąć Zakończ, aby wyjść z Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Nie podejmować prób instalowania któregokolwiek z tych produktów ręcznie. Do zainstalowania pobranych plików należy zawsze używać Menedżera instalacji SOLIDWORKS.