Ręczne pobieranie

Wybrano ręczne pobieranie plików (lub wybrano ręczne pobieranie podczas ostatniego uruchomienia Menedżera instalacji SOLIDWORKS).

Kliknięcie łącza otwiera automatycznie generowaną stronę internetową, która zawiera pełną listę plików potrzebnych do dokończenia pobierania.

Konieczne jest pobieranie do folderu określonego na stronie Podsumowanie. Nie można rozpocząć instalacji do czasu pobrania wszystkich plików do tego folderu.

Po zakończeniu pobierań ręcznych, należy kliknąć Dalej, aby kontynuować.

Aby pobierać automatycznie, można zmienić tę opcję wracając do strony Podsumowanie i zmieniając Opcje pobierania.