Podsumowanie

Menedżer instalacji SOLIDWORKS posiada wszystkie informacje niezbędne do dokończenia operacji instalacji.

Aby kontynuować, należy:

Kliknąć przycisk Czynność Teraz, aby zainicjować operację instalacji (na przykład: Instaluj teraz, Utwórz teraz, Pobierz teraz, Modyfikuj teraz).

Aby zmienić ustawienia instalacji, należy:

Kliknąć ZMIEŃ dla sekcji, którą należy zmienić (na przykład: Produkty, Lokalizacja instalacji, Opcje Toolbox).

Aby anulować, należy:

Kliknąć Anuluj, aby zamknąć Menedżera instalacji SOLIDWORKS bez zmieniania składników instalacji.

Aby przywrócić poprzednią stronę, należy:

Kliknąć Wstecz, aby powrócić do poprzedniej strony w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS.
Aby uzyskać informacje na temat konkretnego zbioru opcji instalacji (na przykład Produkty, Lokalizacja instalacji czy Opcje Toolbox):
  1. Kliknąć ZMIEŃ obok sekcji, dla której potrzebne są informacje.
  2. Na wyświetlonej stronie szczegółów kliknąć Pomoc, aby uzyskać informacje na temat tych ustawień opcji instalacji.