Produkty do pobrania

Należy wybrać produkty SOLIDWORKS, które mają zostać pobrane do określonej lokalizacji.

Produkty dostępne do pobrania są określone na podstawie określonego numeru seryjnego:

  • Czynność do wykonania dla każdego komponentu jest wyświetlona po jego prawej stronie.
  • Jeżeli komponent zawiera opcjonalne podkomponenty, obok niego jest wyświetlana ikona +. Aby zobaczyć dostępne podkomponenty w danym komponencie, należy kliknąć ikonę +.
  • Jeżeli komponent został rozwinięty, aby pokazać opcjonalne podkomponenty, obok niego jest wyświetlana ikona -. Aby zwinąć listę podkomponentów, należy kliknąć ikonę -.
  • Należy kliknąć pole wyboru po lewej stronie każdego komponentu, aby wybrać jak jest on traktowany przez Menedżera instalacji SOLIDWORKS.
Menedżer instalacji SOLIDWORKS pobiera komponenty wszystkich produktów do których użytkownik ma prawo, chyba że określono inaczej. Aby zredukować czas pobrania oraz wymaganą ilość miejsca na dysku, należy rozwinąć komponenty produktu i określić niepotrzebne komponenty.

Jeżeli Menedżer instalacji SOLIDWORKS nie może zweryfikować produktów do których użytkownik ma prawo, można wybrać pakiet SOLIDWORKS do pobrania. Menedżer instalacji SOLIDWORKS wyszczególnia wszystkie produkty SOLIDWORKS, które są kompatybilne z wybranym pakietem.

Jeżeli Menedżer instalacji SOLIDWORKS nie może zweryfikować produktów do których użytkownik ma prawo, można kliknąć Wybierz różne pakiety lub produkty, aby zmienić listę pakietów produktów (jak np. SOLIDWORKS Professional lub SOLIDWORKS Premium) do zainstalowania lub zmodyfikowania. Menedżer instalacji SOLIDWORKS wyszczególnia na nośniku instalacji użytkownika wszystkie produkty SOLIDWORKS, które są kompatybilne z wybranym pakietem. Można wybrać dowolne produkty, które nabyto lub do których ma się prawa do oceny.

Obsługa językowa

Specyfikacja Języki ogranicza języki, które są zainstalowane tylko dla produktu SOLIDWORKS Specyfikacja ta nie ma wpływu na instalacje innych produktów. Na przykład eDrawings® instaluje wszystkie języki.

Potrzebne miejsce

W oparciu o wybrane produkty, pokazane jest miejsce wymagane do wykonania pobrania. Rozmiar pobrania to całkowita ilość miejsca na dysku wymagana dla wszystkich plików pobrania (nie uwzględniając miejsca wymaganego dla rozpakowania plików po ukończeniu pobrania). Jest to tylko wartość szacunkowa.

Aby zredukować czas pobrania lub instalacji dla przyszłych pobrań i łat, nie należy usuwać pobranych plików po dokonaniu instalacji. Kolejne aktualizacje i łaty typowo wymagają dostępu do ostatniego pełnego zestawu plików instalacji.