Instalacja serwera

Wyszczególnione są produkty serwera które próbowano zainstalować, wraz z wynikami instalacji.

Stan instalacji serwera

Instalacje produktów serwera są wykonywane przez zewnętrzną aplikację instalacji. Jeżeli ta aplikacja nie jest aktualnie aktywna, konieczne jest przełączenie się na nią, aby dokończyć instalację.

Kliknąć Anuluj, aby zatrzymać instalacje produktów serwera.

Zakończono instalację serwera

Zewnętrzna aplikacja instalacji pomyślnie zakończyła działanie.

Należy kliknąć Zakończ lub Dalej.
  • W przypadku instalowania innych produktów administracyjnych (na przykład obrazu administracyjnego SOLIDWORKS), ta instalacja jest kontynuowana.
  • Jeżeli instalacje produktów serwera były jedyną operacją instalacji, to Menedżer instalacji SOLIDWORKS zostanie zamknięty.

Instalacja serwera anulowana lub nie powiodła się

Jeżeli instalacja produktu serwera nie powiodła się lub została anulowana po jej rozpoczęciu, wyszczególnione zostaną serwery, które nie zostały zainstalowane.

Należy kliknąć Zamknij lub Dalej.
  • Jeżeli określono inne instalacje produktów administracyjnych, Menedżer instalacji SOLIDWORKS wznowi działanie.
  • Jeżeli instalacje produktów serwera były jedyną operacją instalacji, to Menedżer instalacji SOLIDWORKS zostanie zamknięty.