Opcje uaktualniania

Na tym komputerze jest zainstalowana co najmniej jedna starsza wersja główna SOLIDWORKS. Można utworzyć nową instalację, która będzie współistnieć ze starszą wersją, lub dokonać uaktualnienia, co spowoduje usunięcie starszej wersji.

Utworzyć nową instalację SOLIDWORKS wersja.

Przy tworzeniu nowej instalacji można wybrać produkty SOLIDWORKS do zainstalowania.

Dla każdego z wybranych produktów tworzona jest nowa instalacja tej wersji głównej. Starsze wersje główne pozostają na komputerze (z wyjątkiem SOLIDWORKS Electrical i SOLIDWORKS PDM Client).

Usunięcie zaznaczenia produktu spowoduje, że nowa wersja nie zostanie zainstalowana.

Tworzenie nowej instalacji jest użyteczne, jeżeli zachodzi potrzeba dostępu do starszej wersji SOLIDWORKS nawet po zainstalowaniu nowej wersji. Na przykład: w przypadku współużytkowania plików z innymi użytkownikami, którzy nadal korzystają ze starszej wersji, można uniknąć niezgodności wersji z plikami zapisanymi przy użyciu nowszej wersji.

Uaktualnić SOLIDWORKS poprzednia_wersja_główna do SOLIDWORKS 2020 bieżąca_wersja_główna.

W przypadku wybrania opcji uaktualnienia można wybrać produkty SOLIDWORKS do uaktualnienia. Dla każdego z wybranych produktów tworzona jest nowa instalacja, a starsze wersje są usuwane.

Usunięcie zaznaczenia produktu spowoduje, że nowa wersja nie zostanie zainstalowana, a starsza pozostanie na komputerze.

Objaśnienia dotyczące SOLIDWORKS Electrical i klienta SOLIDWORKS PDM

Na danym komputerze można zainstalować tylko jedną wersję SOLIDWORKS Electrical. W przypadku tworzenia nowej instalacji SOLIDWORKS i wybrania SOLIDWORKS Electrical jako jednego z produktów do zainstalowania stara wersja SOLIDWORKS Electrical jest usuwana.

Przed zainstalowaniem nowej wersji należy utworzyć kopię zapasową istniejącego środowiska SOLIDWORKS Electrical. W SOLIDWORKS Electrical Schematic wybrać kolejno Plik Archiwizuj środowisko lub w SOLIDWORKS Electrical 3D wybrać kolejno SOLIDWORKS Electrical > Narzędzia > Archiwizuj środowisko .

Wersja główna klienta SOLIDWORKS PDM musi odpowiadać wersji głównej serwera SOLIDWORKS PDM. Jeśli serwer SOLIDWORKS PDM nie ma zostać uaktualniony, nie należy wybierać klienta SOLIDWORKS PDM do uaktualnienia.

Aby usunąć produkt, należy użyć narzędzia Dodaj/Usuń programy w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Usuwanie instalacji.