SolidNetWork License Manager

Określa opcje instalacji produktu serwera SolidNetWork License Manager.

Numery seryjne

Określa numery seryjne licencji SolidNetWork . Można określić wiele numerów seryjnych rozdzielając je za pomocą przecinków.
Numery seryjne SolidNetWork różnią się od numerów seryjnych SOLIDWORKS.

Lokalizacja instalacji

Określa opcje lokalizację instalacji programu SolidNetWork License Manager.

W przypadku aktualizowania istniejącego programu SolidNetWork License Manager konieczne jest zainstalowanie w bieżącej lokalizacji instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, konfigurowania i korzystania z programu SolidNetWork License Manager, parz: Administrowanie licencjami przy użyciu programu SolidNetWork License Manager.