Administrowanie licencjami przy użyciu programu SolidNetWork License Manager

Program SolidNetWork License Manager obsługuje wielu klientów licencji poprzez dystrybucję licencji do klientów za pośrednictwem sieci. Dzięki temu liczba użytkowników może przekraczać liczbę licencji poprzez użycie licencji ruchomych.

Obraz ten przedstawia typową instalację licencjonowania SolidNetWork:

Obraz ten ilustruje:
  • Oprogramowanie SolidNetWork License Manager jest zainstalowane i aktywowane tylko na komputerze menedżera licencji.
  • Komputery klientów licencji nie posiadają zainstalowanego żadnego dodatkowego oprogramowania specyficznego dla SolidNetWork.

    W przypadku określenia numeru seryjnego licencji SolidNetWork podczas instalowania, menedżer instalacji SOLIDWORKS identyfikuje ten komputer jako klienta licencji SolidNetWork. Menedżer instalacji SOLIDWORKS wyświetla monit o podanie nazwy komputera menedżera licencji SolidNetWork i numeru portu służącego do łączenia klienta z menedżerem licencji.

  • Menedżer licencji i wszyscy klienci licencji muszą obsługiwać połączenia TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Procotcol).