Administracja licencji

Po zainstalowaniu aplikacji SOLIDWORKS licencje można aktywować poprzez aktywowanie indywidualnych komputerów (aktywacja komputerów), poprzez zainstalowanie i uaktywnienie ruchomych licencji sieciowych na serwerze (licencje SolidNetWork) lub poprzez zalogowanie się do aplikacji SOLIDWORKS (licencje online).

Zwykle instalacje na indywidualnych komputerach używają aktywacji licencji, aczkolwiek można zainstalować oprogramowanie indywidualnie a następnie kontrolować licencje za pomocą programu SolidNetWork License Manager. I odwrotnie, pomimo że użytkownicy mający wiele stanowisk pracy typowo używają ruchomych licencji sieciowych, mogą oni rozmieszczać instalacje z obrazu administracyjnego a następnie aktywować numery seryjne z indywidualnych komputerów.