Administrowanie indywidualnymi licencjami

Licencję indywidualną można skonfigurować do korzystania z aktywacji komputera lub licencji online. Ta sekcja dotyczy aktywacji komputera. Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji online, odwiedź portal Admin Portal.

Zwykle administrowanie indywidualnymi licencjami polega na aktywowaniu i dezaktywowaniu licencji bezpośrednio z oprogramowania SOLIDWORKS.

Aktywacja jest procesem licencjonowania i rejestracji licencji autonomicznego oprogramowania SOLIDWORKS (nie licencji sieciowych SolidNetWork). Zwykle, jeżeli nie aktywowano licencji dla danego produktu, oprogramowanie SOLIDWORKS podejmuje próbę jego aktywowania podczas uruchamiania tego produktu.

Indywidualne licencje można dezaktywować, klikając Pomoc > Licencje > Dezaktywuj w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

Aktywowanie licencji

Przed uruchomieniem produktów SOLIDWORKS na danym komputerze, konieczne jest aktywowanie licencji dla tego komputera.

Aktywacja wymaga dostępu do Internetu lub poczty e-mail. Po zakończeniu procesu aktywacji, dla samego korzystania z produktów, nie jest konieczne połączenie z Internetem. Jeżeli nie masz dostępu do poczty e-mail na komputerze, na którym korzystasz z tego produktu, możesz zapisać plik aktywacji i wysłać go z innego komputera.

Proces ten:
 • Aktywuje wszystkie licencje oprogramowania produktów SOLIDWORKS.
 • Pozwala na przeniesienie praw licencyjnych z jednego komputera na drugi.
 • Może być przeprowadzony natychmiast (zalecane) lub w przeciągu 30 dni od instalacji.
 • Eliminuje potrzebę posiadania klucza sprzętowego. Należy jednak pamiętać, że dla poprzednich wersji produktów SOLIDWORKS, które nie używają aktywacji, należy nadal używać klucza sprzętowego.

Administratorzy systemu, którzy mają do zarządzania wiele numerów seryjnych, mogą wykorzystać Edytor opcji obrazu administracyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Edytor opcji obrazu administracyjnego.

Aby aktywować licencję, należy:

 1. Uruchom oprogramowanie SOLIDWORKS.
 2. Uruchomić narzędzie Aktywacja produktu SOLIDWORKS przy użyciu jednej z poniższych metod:
  • Jeżeli nie aktywowano jeszcze licencji dla tego komputera, okno dialogowe Aktywacja produktu SOLIDWORKS pojawia się automatycznie podczas uruchamiania oprogramowania SOLIDWORKS.
  • Jeżeli okno Aktywacja produktu SOLIDWORKS nie pojawi się automatycznie, należy uruchomić aktywację, klikając Pomoc > Licencje > Aktywuj .
 3. Kliknąć na liście Produkt, aby określić produkt, którego licencja ma zostać aktywowana.
 4. Określić automatyczną aktywację przez Internet lub ręczną aktywację przy użyciu poczty e-mail.
 5. Podać informacje kontaktowe poczty elektronicznej.
 6. Kliknąć Dalej.
  • Internet: Aktywacja zachodzi automatyczne.
  • E-mail: Kliknij Zapisz, aby utworzyć plik żądania, a następnie wyślij plik pocztą e-mail do activation@solidworks.com. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej plik odpowiedzi wyodrębnij ten plik z wiadomości e-mail, a następnie kliknij Otwórz, aby go załadować.
   Jeśli to konieczne, można zamknąć i ponownie uruchomić procedurę aktywacji, aby otworzyć plik odpowiedzi.
 7. Kliknąć Zakończ.

Przenoszenie licencji

Aby przenieść licencję na nowy lub zmodernizowany komputer, należy najpierw ją zdezaktywować (zwrócić na serwer kluczy licencji w firmie Dassault Systèmes SolidWorks Corporation), a następnie aktywować ją na innym komputerze.

Nawet jeśli nie powiedzie się zwrócenie licencji do firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (na przykład z powodu awarii twardego dysku), w większości przypadków ponowna aktywacja i tak przebiegnie pomyślnie. Jeżeli nie, należy się skontaktować z dostawcą oprogramowania.

Aby przenieść licencję z powrotem do serwera:

 1. W oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknij kolejno Pomoc > Licencje > Dezaktywuj i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 2. Aby reaktywować, należy przejść do nowego lub uaktualnionego komputera i aktywować licencję tak jak podczas początkowej aktywacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z tematem Aktywowanie licencji.