Instalowanie i zarządzanie wieloma komputerami

Menedżer instalacji SOLIDWORKS dostarcza następujące narzędzia do instalowania i zarządzania wieloma komputerami SOLIDWORKS.

Obrazy administracyjne SOLIDWORKS

Jeżeli SOLIDWORKS instalowany jest na wielu komputerach, można utworzyć obraz administracyjny a następnie rozmieścić aplikację do innych komputerów.

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM to produkt do zarządzania dokumentami oparty na tej samej architekturze co program SOLIDWORKS Enterprise PDM. Jest dostępny w dwóch wersjach: Standard i Professional. Program SOLIDWORKS PDM używa bazy danych Microsoft SQL Server do zarządzania przechowalnią plików.

SolidNetWork License Manager

Program SolidNetWork License Manager pozwala na to, aby liczba użytkowników przekraczała liczbę licencji, poprzez dystrybuowanie użycia licencji. Kiedy licencja klienta nie jest w użyciu, jest ona dostępna dla innego użytkownika SOLIDWORKS.

Można również używać programu SolidNetWork License Manager, aby dystrybuować licencje dla głównych produktów dodatków SOLIDWORKS (np. FeatureWorks).