Lokalizacja obrazu administracyjnego

Można określić lokalizację instalacji obrazu administracyjnego.

Podczas tworzenia obrazu administracyjnego zastosowanie mają poniższe opcje:

Lokalizacja nowego obrazu

Jest to lokalizacja katalogu, w którym Menedżer instalacji SOLIDWORKS utworzy nowy obraz.

Lokalizacja ta nie może zawierać istniejącego obrazu administracyjnego. Obraz administracyjny musi znajdować się w folderze, który może być współużytkowany, aby rozmieścić klientów.

Szacowane miejsce wymagane dla utworzenia obrazu

Jest to dodatkowe miejsce wymagane dla obrazu administracyjnego.

Należy sprawdzić, czy dysk, na którym odbywa się instalacja, posiada wystarczającą ilość miejsca, spełniającą wymogi obrazu.

Utwórz obraz z

Jest to lokalizacja katalogu, z którego instalowane są produkty SOLIDWORKS.

Opcja ta pojawia się tylko jeżeli określono opcję Tylko zainstaluj. Szczegółowe informacje zawiera temat Opcje pobierania.