Wyniki sprawdzenia czy istnieją aktualizacje

Narzędzie Sprawdź, czy istnieją aktualizacje wyszukuje nowsze wersje oprogramowania SOLIDWORKS.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia administratora na danym komputerze, może ręcznie uruchomić funkcję Sprawdź, czy istnieją aktualizacje:
  • W systemie Windows kliknąć Start > Programy > Menedżer instalacji SOLIDWORKS > Sprawdź, czy istnieją aktualizacje .
  • W SOLIDWORKS kliknąć Pomoc > Sprawdź, czy istnieją aktualizacje.
Narzędzie Sprawdź, czy istnieją aktualizacje nie jest dostępne w klientach zainstalowanych z obrazu administracyjnego.

Dostępna nowsza wersja

Menedżer instalacji SOLIDWORKS wykrył nowszą wersję produktów SOLIDWORKS. Można aktualizować do nowszej wersji poprzez wybranie Menedżera instalacji SOLIDWORKS dla tej wersji.

Nowsza wersja może pobierać pliki instalacyjne na podstawie produktów określonych w instalacji. Można współużytkować pobrane pliki z innymi użytkownikami dokonującymi instalacji za pomocą Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Pobrania te są do użycia tylko za pomocą Menedżera instalacji SOLIDWORKS.
Dostępne opcje:
  • Jeżeli dostępnych jest wiele wersji, można wybrać wersję z listy.
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej wersji, należy kliknąć Sprawdź co obejmuje to uaktualnienie.
Kliknięcie Dalej uzyskuje i uruchamia wybraną wersję Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Brak dostępnych nowych pobrań/Nie można sprawdzić, czy istnieją nowe wersje

Menedżer instalacji SOLIDWORKS nie znalazł nowszej wersji produktów SOLIDWORKS ponieważ instalowana jest najnowsza dostępna wersja, bądź nie mógł połączyć się ze stroną internetową SOLIDWORKS w celu sprawdzenia dostępności.