Lokalizacja instalacji

Do instalacji innych od tworzenia obrazu administracyjnego, zastosowanie mają poniższe opcje:

Zainstaluj wybrane produkty w

Jest to lokalizacja katalogu, w którym instalowana jest aplikacja SOLIDWORKS.

Przy uaktualnianiu lub modyfikowaniu instalacji, wszystkie pliki muszą być zainstalowane do istniejącej lokalizacji dla tej instalacji. W tym przypadku nie można zmieniać lokalizacji istniejącej instalacji SOLIDWORKS.

Szacowane miejsce wymagane dla instalacji

Jest to dodatkowe miejsce wymagane dla produktów wybranych do instalacji lub modyfikacji.

Należy sprawdzić, czy dysk, na którym odbywa się instalacja, posiada wystarczającą ilość miejsca, spełniającą wymogi instalacji.

Zainstaluj z

Jest to lokalizacja katalogu, z którego instalowana jest aplikacja SOLIDWORKS.

Opcja ta pojawia się tylko jeżeli określono opcję Tylko zainstaluj. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z tematem Opcje pobierania.

Przed zmianą którejkolwiek z lokalizacji instalacji SOLIDWORKS należy skonsultować się ze swoim administratorem systemu.

Lokalizacje obrazu administracyjnego

Podczas tworzenia obrazu administracyjnego zastosowanie mają poniższe opcje:

Lokalizacja nowego obrazu

Jest to lokalizacja katalogu, w którym Menedżer instalacji SOLIDWORKS utworzy nowy obraz.

Lokalizacja ta nie może zawierać istniejącego obrazu administracyjnego.

Szacowane miejsce wymagane dla utworzenia obrazu

Jest to dodatkowe miejsce wymagane dla obrazu administracyjnego.

Należy sprawdzić, czy dysk, na którym odbywa się instalacja, posiada wystarczającą ilość miejsca, spełniającą wymogi obrazu.

Utwórz obraz z

Jest to lokalizacja katalogu, z którego instalowane są produkty SOLIDWORKS.

Opcja ta pojawia się tylko jeżeli określono opcję Tylko zainstaluj. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z tematem Opcje pobierania.

Lokalizacja istniejącego obrazu

Przy uaktualnianiu istniejącego obrazu administracyjnego, Menedżer instalacji SOLIDWORKS tworzy nowy obraz w oparciu o ustawienia dla tego istniejącego obrazu. Istniejący obraz nie jest modyfikowany. Ukazuje to lokalizację pierwotnego obrazu określoną na ekranie Witamy.

Unikanie ścieżek katalogów specyficznych dla wersji

W przypadku określenia numeru wersji w lokalizacji katalogu instalacyjnego (na przykład C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS 2019\), a następnie uaktualnienia tej instalacji do wersji SOLIDWORKS 2020 będzie istniał katalog instalacyjny wersji SOLIDWORKS 2020 z oznaczeniem SOLIDWORKS 2019.