Ukończono instalację

Menedżer instalacji SOLIDWORKS zakończył pracę.

Może zostać wyświetlona jedna z poniższych opcji.

Nowe funkcje

Dla indywidualnych instalacji, po zakończeniu procesu instalacji, pojawi się dokument opisujący nowe funkcje w SOLIDWORKS oraz dodatkach.

Dla instalacji obrazu administracyjnego, dokument pojawi się na komputerach klientach po ukończeniu ich instalacji.

Ankieta

Podziel się z nami swoimi opiniami na temat procesu instalacji biorąc udział w krótkiej ankiecie.

Przyłącz się do Programu udoskonalenia doświadczeń klientów SOLIDWORKS

Informacje o wydajności są wysyłane do SOLIDWORKS Corporation celem pomocy w opracowywaniu ulepszeń produktu. Proces ten jest transparentny i poufny. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
  • Tak, chcę się przyłączyć
  • Nie, dziękuję
  • Przypomnij mi później
Więcej informacji zawiera temat Programu udoskonalenia doświadczeń klientów.

Ukończono tworzenie obrazu administracyjnego

Po zakończeniu tworzenia obrazu administracyjnego, można kliknąć Dostosuj obraz, aby uruchomić Edytor opcji obrazu administracyjnego i dostosować obraz.

Kliknąć Pokaż mi jak zainstalować ten obraz na kliencie, aby pokazać instrukcje dotyczące używania Edytora opcji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania obrazu administracyjnego przy użyciu Edytora opcji, należy zapoznać się z rozdziałem Edytor opcji obrazu administracyjnego.

Kliknąć Dostosuj obraz, aby uruchomić Edytor opcji obrazu administracyjnego i dostosować ustawienia opcji dla tego obrazu administracyjnego.
Można również uruchomić Edytor opcji poprzez dwukrotne kliknięcie sldAdminOptionEditor.exe w katalogu instalacyjnym Obrazu administracyjnego.