Sprawdzanie czy istnieją aktualizacje dla SOLIDWORKS

Jeżeli masz uprawnienia administratora na danym komputerze, możesz użyć Menedżera instalacji SOLIDWORKS do ręcznego sprawdzania dostępności aktualizacji lub skonfigurowania automatycznego okresowego sprawdzania ich dostępności.

  1. Uruchomić Menedżer instalacji SOLIDWORKS, wykonując jedną z poniższych czynności:
    • W aplikacji SOLIDWORKS kliknąć Pomoc > Sprawdź, czy istnieją aktualizacje.

    • W Windows, kliknąć Start > Programy > Menedżer instalacji SOLIDWORKS > Sprawdź czy istnieją aktualizacje.

    Menedżer instalacji SOLIDWORKS poinformuje, czy dostępne są jakiekolwiek aktualizacje.
  2. Jeżeli aktualizacje są dostępne, należy wybrać czy mają one zostać pobrane i zainstalowane.
  3. Aby włączyć automatyczne okresowe sprawdzanie aktualizacji, po zakończeniu przetwarzania przez Menedżer instalacji SOLIDWORKS należy wybrać Sprawdź czy istnieją aktualizacje co __ dni i określić częstotliwość sprawdzania.