Dostępna nowsza wersja

Menedżer instalacji wykrył nowszą wersję produktów SOLIDWORKS. Można wybrać instalację wersji zawartej w oryginalnej instalacji z dysku DVD lub z pobrania lub można wybrać pobranie i zainstalowanie nowszej wersji.

Jeżeli instalujesz z pobrania

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
 • Kontynuuj instalowanie wersja.

  Należy wybrać tą opcję, aby kontynuować instalowanie wersji zawartej w początkowym pobraniu.

 • Pobierz i zainstaluj nową wersję: wersja.

  Wybrać tę opcję, aby pobrać i zainstalować nową wersję. Jeżeli dostępnych jest kilka nowych wersji, można wybrać wersję do pobrania i zainstalowania.

Jeżeli instalujesz z dysku DVD

W części Czy chcesz użyć nowszej wersji?, należy wybrać jedną z poniższych opcji:
 • Nie, kontynuuj instalowanie wersji z tego dysku DVD. Możesz potem dokonać aktualizacji.

  Należy wybrać tę opcję, aby kontynuować instalowanie przy użyciu bieżącego Menedżera instalacji.

  Po zakończeniu instalacji można sprawdzić czy istnieją i zainstalować aktualizacje przy użyciu Menedżera instalacji. Aby sprawdzić, czy istnieją aktualizacje, kliknąć kolejno Start > Menedżer instalacji SOLIDWORKS > Sprawdź, czy istnieją aktualizacje .
  Opcja Sprawdź, czy istnieją aktualizacje jest dostępna, gdy użytkownik ma uprawnienia administracyjne na danym komputerze.

  Zaletą tej opcji jest to, że pobranie jest mniejsze. Wadą jest to, że proces jest dwustopniowy, a pobrane pliki są specyficzne dla wersji (i nie mogą być współdzielone z innymi użytkownikami korzystającymi z innych wersji).

 • Tak, przeprowadź instalację przy użyciu tego dysku DVD a następnie pobierz i uaktualnij do wersja.

  Należy wybrać tą opcję, aby pobrać i uruchomić późniejszą wersję Menedżera instalacji w celu zainstalowania produktów SOLIDWORKS dla tej wersji.

  Jeżeli dostępna jest mała wersja Service Pack do aktualizacji wersji DVD, Menedżer instalacji najpierw instaluje pierwotną wersję z dysku DVD, a następnie stosuje aktualizację Service Pack. Wynikiem tego jest mniejsze pobranie.

  Ten sam rezultat można osiągnąć wybierając opcję kontynuowania instalacji z dysku DVD, a następnie stosując aktualizację w późniejszym czasie.

  Zaletą tej opcji jest to, że jest ona procesem jednoetapowym.