Pobierz pliki instalacji produktów

Należy określić gdzie i jak pobrane maja być brakujące pliki dla określonego produktu.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS, weryfikuje i wyodrębnia wszystkie pliki równolegle podczas procesu pobrania.

Anulowanie tego ekranu anuluje resztę sekwencji instalacji.

Aby uzyskać informacje na temat anulowania i instrukcje dotyczące dokończenia przerwanych instalacji, należy zapoznać się z tematem: Błędy instalacji.

Katalog pobierania

Należy przejść do katalogu docelowego dla pobieranych plików.

Podawany jest rozmiar pobieranych plików i wymagana ilość miejsca. Wymagana ilość miejsca uwzględnia dodatkowe miejsce wymagane do rozpakowania pewnych pobieranych plików i jest większa niż rzeczywisty rozmiar pobieranych plików.

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące folderu pobrania, należy zapoznać się z tematem Folder pobrania Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Opcje pobierania

Przyspiesz pobrania poprzez użycie większej szerokości pasma

Narzędzie pobierania używa algorytmu zwiększającego prędkość pobierania poprzez zwiększenie szerokości pasma sieciowego używanego podczas pobierania.

W niektórych przypadkach może to zaburzyć działanie sieci. Jeżeli występują problemy pobierania, opcja ta może nie być obsługiwana przez serwer proxy. Należy spróbować usunąć zaznaczenie taj opcji i ponowić próbę pobierania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Przyspieszenie pobierania zwiększa szerokość pasma i może zaburzać działanie sieci. Przed włączeniem przyspieszenia pobierania należy się skonsultować z administratorem sieci.

Jeżeli przyspieszenie pobierania nie jest obsługiwane przez serwer proxy, opcja ta może być automatycznie wyłączona.