Określanie opcji Menedżera instalacji

Opcje te obejmują ustawienia rejestrowania, dostępu do Internetu oraz język używany w Menedżerze instalacji.

Aby określić opcje Menedżera instalacji przed zainstalowaniem oprogramowania:

 1. W Menedżerze instalacji kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę SOLIDWORKS na pasku tytułowym i wybrać:
  Opcja Opis
  Poziomy tworzenia pliku dziennika instalacji Określa poziom rejestracji jako wysoki, średni lub niski. W przypadku wyższych poziomów zbieranych jest więcej danych na potrzeby rozwiązywania problemów, ale może to spowolnić instalację. Domyślna jest opcja Niski (najszybsza), która zapewnia najlepszą wydajność i stabilność.

  Opcja Utwórz pliki dziennika instalacji Windows zapisuje dzienniki w tym samym folderze co inne dzienniki instalacji.

  Opcje obrazu administracyjnego Wybrać opcję Użyj krótkich nazw plików (format 8.3) lub Użyj pełnych nazw folderów lub plików.
  Zbieranie dzienników instalacji Określa lokalizację zapisu dzienników instalacji. Menedżer instalacji zapisuje te pliki w archiwum IM_Logs.zip.
  Wyłącz dostęp do internetu Dostępu do Internetu nie można wyłączyć w przypadku instalacji z użyciem licencji online.
  Język Określa język używany w Menedżerze instalacji. Domyślnie jest to język angielski.
 2. Kliknąć Zamknij.