Wykryte procesy

Menedżer instalacji SOLIDWORKS wykrył w tym komputerze procesy, które mogą uniemożliwić pomyślną instalację.

  • Aby kontynuować instalację, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Zamknąć te procesy (np. przy użyciu Menedżera zadań Microsoft Windows ), a następnie nacisnąć Ponów próbę.
    • Kliknąć Ignoruj, aby kontynuować bez zamykania procesów.
  • Nacisnąć Anuluj, aby zatrzymać instalację.