Błędy instalacji / Anulowano instalację

Instalacja napotkała błąd lub została anulowana.

Jeżeli wystąpi błąd lub anulowanie, należy:
  • Produkty zainstalowane przed błędem lub anulowaniem, pozostają na komputerze.
  • Produkt, który był instalowany podczas anulowania jest przywrócony do poprzedniego stanu, tak że nie ma częściowych instalacji.
  • Pozostałe produkty nie są zainstalowane ani odinstalowane. Odpowiednia lista znajduje się w części Jeszcze nie próbowano.

    Aby wznowić instalowanie lub odinstalowywanie tych produktów, należy kliknąć podane łącze.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS instaluje najpierw wszelkie wymagane wstępnie produkty, które nie są zainstalowane na danym komputerze, takie jak .NET Framework.