Ostrzeżenia sprawdzenia systemu

Sprawdzenie systemu zgłosiło problemy, które mogą wpływać na dalszy proces instalacji. W większości przypadków kontynuacja powinna być możliwa przy użyciu Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Poniżej wyszczególniono ostrzeżenia, jakie mogą się pojawić, wraz z sugerowanym sposobem postępowania.

Problemy walidacji numeru seryjnego

Menedżer instalacji nie mógł sprawdzić czy istnieją nowe wersje, ponieważ nie mógł dokonać walidacji numeru seryjnego. Jeżeli połączenie jest ustanowione i wprowadzono poprawny numer seryjny, może to oznaczać tymczasowy problem na naszym serwerze. Spróbuj ponownie później.

Walidacja numeru seryjnego: Menedżer instalacji nie mógł dokonać walidacji numeru seryjnego, aby określić do których produktów masz prawa do instalacji. Nadal będziesz mógł wybrać produkty, które chcesz zainstalować ale nie będziesz mógł pobrać żadnych plików instalacji. Musisz dostarczyć pełen zestaw źródłowych plików pobrania lub dysk DVD, z którego ma zostać dokonana instalacja.

Rozdzielczość:
  • Sprawdzić połączenie internetowe. Sprawdzenie numeru seryjnego wymaga poprawnego połączenia internetowego.
  • Sprawdzić, czy wprowadzony numer seryjny jest poprawny dla produktów, które są instalowane.
  • Niektóre instalacje wymagają posiadania poprawnej subskrypcji w chwili wprowadzenia danej wersji. Szczegółowych informacji udzieli dystrybutor SOLIDWORKS.
  • W większości przypadków można kontynuować instalację, pod warunkiem instalowania z dysku DVD lub uprzednio pobranego zestawu plików.

Dostępna nowsza wersja

Dostępna nowsza wersja

Dostępne nowe wersje

Nowsza wersja tego produktu jest dostępna do pobrania.

Rozdzielczość: Podczas wykonywania operacji sprawdzania czy istnieją aktualizacje, instalator może wyświetlić monit o zainstalowanie późniejszej wersji, która jest dostępna do pobrania z SOLIDWORKS. Operację tę można kontynuować przy użyciu wersji, którą określono na początku, bądź można pobrać nową wersję i kontynuować operację przy użyciu tej wersji.

Najnowsza dostępna wersja

Jest to najnowsza dostępna wersja. Kliknij Dalej, aby kontynuować.

Brak dostępnych nowych pobrań

Rozwiązanie: Komunikat ten może pojawić się podczas sprawdzania, czy istnieją aktualizacje podczas instalacji lub modyfikacji. Oznacza to, że aktualnie jest instalowana (lub została zainstalowana) najnowsza dostępna wersja.

Problemy z połączeniem internetowym

Połączenie internetowe: Menedżer instalacji nie mógł się połączyć z serwerem SOLIDWORKS i stwierdzić które produkty mogą zostać zainstalowane. Nadal będziesz mógł wybrać produkty, które chcesz zainstalować ale nie będziesz mógł pobrać żadnych plików instalacji. Musisz dostarczyć pliki źródłowe na dysku DVD lub jako uprzednio pobrany zestaw plików.

Nie można sprawdzić czy istnieją nowe wersje

Menedżer instalacji nie mógł sprawdzić czy istnieją nowe wersje, ponieważ nie mógł się połączyć z serwerem.

Rozwiązanie:
  • Sprawdzić połączenie internetowe.
  • Można kontynuować instalację, pod warunkiem instalowania z dysku DVD lub uprzednio pobranego zestawu plików.