Odinstalowywanie produktów

Po wybraniu opcji Usuń lub Odinstaluj programy z Panelu sterowania ekran ten wyświetla produkty SOLIDWORKS (wraz z numerami wersji), które mogą być odinstalowane przez tę wersję Menedżera instalacji SOLIDWORKS. Można wybrać opcję, aby przeprowadzić standardowe, dostosowane lub całkowite odinstalowanie.

Standardowe odinstalowanie usuwa pliki i foldery produktu SOLIDWORKS. Domyślnie wszystkie produkty SOLIDWORKS dla wybranej wersji są określone do standardowego odinstalowania.

Dostosowane odinstalowanie usuwa jeden lub kilka z poniższych elementów: Pliki i foldery programu, klucze rejestru i foldery zawierające dane, takie jak SOLIDWORKS Toolbox oraz pliki i foldery z oryginalnej lokalizacji pobrania.

Pełne odinstalowanie powoduje usunięcie katalogów, kluczy rejestrów i folderów danych.

Aby odinstalować produkt, należy:
 1. Upewnić się, że produkt jest wybrany na ekranie Odinstaluj.

  W przypadku dezinstalacji wszystkich produktów zostanie odinstalowany również Menedżer instalacji Solidworks.

 2. Usunąć zaznaczenie produktów, których nie należy usuwać.

  W przypadku zachowania dowolnego produktu, Menedżer instalacji SOLIDWORKS nie zostanie usunięty.

 3. Wybrać pełne lub dostosowane odinstalowanie.
  1. W sekcji Zaawansowane opcje kliknąć Zmień.

   Pojawi się ekran Zaawansowane opcje. Opcja Pliki i foldery programu będzie zaznaczona.

  2. Wybrać co najmniej jedną opcję w celu przeprowadzenia dostosowanego odinstalowania albo wybrać wszystkie opcje w celu przeprowadzenia pełnego odinstalowania.
  3. Kliknąć Powrót do podsumowania.
  4. Na ekranie Podsumowanie rozwinąć Zaawansowane opcje, aby wyświetlić metody odinstalowania i dostępne pozycje.
 4. Kliknąć Usuń elementy.
Kliknięcie opcji Usuń elementy powoduje natychmiastowe rozpoczęcie usuwania produktów przez Menedżer instalacji SOLIDWORKS.