Opcje pobierania

Należy określić szczegóły dotyczące dokończenia operacji pobierania, takie jak lokalizacja pobieranych plików, sposób pobierania plików oraz to, czy należy zainstalować pobrane pliki.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS obsługuje elektroniczną dystrybucję oprogramowania (Electronic Software Distribution — ESD). Jeżeli instalacja nie odbywa się z płyty SOLIDWORKS DVD, pojawi się monit o określenie źródła instalacji dla instalowanych produktów SOLIDWORKS.

Odpowiedzi na pytania dotyczące folderu pobierania zawiera temat Folder pobrania Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Co chcesz zrobić?

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Pobierz i zainstaluj/Zainstaluj i utwórz obraz

Po zakończeniu pobierania, Menedżer instalacji SOLIDWORKS uruchamia instalację z wykorzystaniem pobranych plików.

Tylko pobierz. Pliki można pobrać raz a następnie udostępnić pobrane pliki wielu komputerom.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS nie uruchamia instalacji po zakończeniu pobierania.

Zwykle opcja ta jest wybierana, jeżeli pobierane są pliki w celu skonfigurowania zbioru plików instalacyjnych celem udostępnienia ich wielu komputerom.

Jeżeli opcja ta zostanie wybrana, pojawi się monit o wybranie jednego z dwóch zbiorów plików do pobrania:
 • Pliki dla TEGO komputera: Pobranie będzie zawierać tylko te pliki, których brak w zbiorze plików instalacyjnych na tym komputerze.
  Pobranie to powinno być mniejsze, ponieważ zawiera ono:
  • Tylko pliki dla produktów wybranych na stronie Wybór produktu
  • Tylko wstępnie wymagane pliki, które są konieczne dla tego komputera, lecz nie są jeszcze zainstalowane

  Jednakże w przypadku próby użycia tego zbioru pobranych plików na innym komputerze w celu wykonania instalacji, niektóre pliki mogą brakować (ponieważ zbiór plików instalacyjnych na innym komputerze może różnić się od tego zbioru). Można użyć tych plików w celu instalacji na innym komputerze, jednak po uruchomieniu instalacji może zachodzić konieczność pobrania dodatkowych plików, aby uzupełnić zbiór plików instalacyjnych w danym komputerze.

 • Pliki do udostępnienia DOWOLNEMU komputerowi: Pobranie będzie zawierać pełny zbiór plików instalacyjnych, który można wykorzystać do zainstalowania danej wersji na dowolnym komputerze.

  Pobranie to będzie większe, ponieważ zawiera ono pełny zbiór plików, który można wykorzystać do zainstalowania danej wersji dowolnego produktu na dowolnym komputerze.

  Jeżeli określono ograniczony zbiór produktów do pobrania, ta opcja ignoruje tamtą specyfikację i pobiera wszystkie produkty zawarte w danej wersji produktu.

  Pobranie będzie zawierać wszystkie pliki wymagane do utworzenia obrazu administracyjnego, a nie tylko pliki wymagane do wykonania indywidualnej instalacji.

Tylko zainstaluj/Tylko utwórz obraz. Mam już wszystkie potrzebne pliki instalacyjne.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS nie pobiera żadnych plików, lecz wykorzystuje pliki z wybranego katalogu.

Kliknąć Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji. Na przykład: można przejść do instalacyjnego dysku DVD lub folderu pobierania, pod warunkiem, że ta lokalizacja zawiera wszystkie wymagane pliki.

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie informujący, że folder jest niekompletny, a oczekiwano wszystkich plików instalacyjnych w tej lokalizacji, przyczyny mogą być następujące:
 • Wybrano komponent, który nie został poprzednio pobrany lub był on wybrany domyślnie.
 • Pliki zostały pobrane na innym komputerze o innym zbiorze wymagań systemowych.
 • Poprzednio wykonano instalację klienta a teraz tworzony jest obraz administracyjny, co wymaga większego zbioru plików.

Można przejść do folderu zawierającego wszystkie pliki (np. na dysku DVD) lub wybrać jedną z opcji pobierania.

Gdzie chcesz pobrać wymagane pliki?

Jest to lokalizacja folderu pobierania.

W niektórych przypadkach opcja ta może być widoczna, lecz nieaktywna. Na przykład: jeżeli wybrano opcję Tylko zainstaluj, Menedżer instalacji SOLIDWORKS zainstaluje wszelkie pobrane pliki z katalogu określonego dla tej opcji, zamiast wykorzystywać oddzielny folder pobierania.

Wszystkie pliki muszą być pobrane do tego samego folderu pobierania niezależnie od tego czy są one pobierane, czy uzyskiwany jest do nich dostęp z własnej lokalizacji.

Szacowany rozmiar pobrania

Szacowane zapotrzebowanie pobierania na miejsce na dysku jest oparte na kompletnej liście wybranych komponentów, niezależnie od tego czy jest to nowe pobranie czy kontynuacja poprzedniej sesji.

Na przykład jeżeli wznawiane jest poprzednie pobranie, Menedżer instalacji SOLIDWORKS przetwarza tylko te pliki które nie zostały jeszcze pobrane. Czas pobierania może być krótszy niż podano.

Jeżeli pobieranie pliku zostało ukończone w poprzedniej sesji pobierania, jego rozmiar nie jest uwzględniany w tym oszacowaniu. Dlatego też oszacowanie może być wyższe niż rzeczywisty rozmiar pobrania.

Jak chcesz pobrać?

Istnieją dwie opcje:

Przeprowadź pobranie ręczne

W niektórych przypadkach serwer proxy może nie zezwalać na automatyczne pobieranie z Menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Wybranie tej opcji pozwala na ręczne pobieranie plików za pośrednictwem strony internetowej, a następnie kontynuowanie operacji instalacji w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS w celu jej dokończenia. Ta strona internetowa jest dostosowywana przez Menedżer instalacji SOLIDWORKS tak, by pobrać tylko te pliki, które są wymagane do ukończenia instalacji.

Przyspiesz pobrania poprzez użycie większej szerokości pasma

Narzędzie pobierania używa algorytmu zwiększającego prędkość pobierania poprzez zwiększenie szerokości pasma sieciowego używanego podczas pobierania.

W niektórych przypadkach może to zaburzyć działanie sieci. Jeżeli występują problemy pobierania, opcja ta może nie być obsługiwana przez serwer proxy. Należy spróbować usunąć zaznaczenie taj opcji i ponowić próbę pobierania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Opcja ta ma zastosowanie tylko do pobrań automatycznych. Nie ma ona wpływu na pobrania ręczne.

Używanie programu Pobieracz w tle SOLIDWORKS

Można użyć Pobieracza w tle SOLIDWORKS, aby ukończyć tą operację pobrania lub pobrać przyszłe pakiety Service Pack SOLIDWORKS kiedy staną się one dostępne.

SOLIDWORKS Pobieracz w tle może automatycznie wykryć i pobrać nowe aktualizacje pakietów Service Pack w tle, powiadamiając użytkownika kiedy pobranie jest ukończone i pliki są gotowe do instalacji. Szczegółowe informacje zawiera temat SOLIDWORKS Pobieracz w tle.