Usuwanie instalacji

Można usunąć instalację na indywidualnym komputerze lub w środowisku klient/serwer.

 1. Należy upewnić się, że nie są aktywne żadne sesje SOLIDWORKS.
 2. W celu przeniesienia licencji SOLIDWORKS do innego komputera należy ją aktywować na tym komputerze przed usunięciem oprogramowania SOLIDWORKS z pierwotnego komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Przenoszenie licencji.
 3. W systemie Windows 7 lub nowszym uruchomić Panel sterowania > Programy i funkcje.
 4. Wybrać komponent produktu do usunięcia.
  W niektórych przypadkach może występować wiele komponentów Service Pack SOLIDWORKS dla danej wersji głównej. Aby usunąć wersję główną SOLIDWORKS, należy usunąć wszystkie elementy Service Pack dla tej wersji głównej.
 5. Na ekranie Odinstaluj:
  1. Wybrać produkty do usunięcia. Domyślnie wybrane są wszystkie komponenty produktów.
  2. Usunąć zaznaczenie produktów, które nie mają być odinstalowywane.
  3. Wybrać niestandardowe lub całkowite odinstalowanie. Domyślnie Menedżer instalacji SOLIDWORKS wykonuje standardowe odinstalowanie i usuwa pliki i foldery programu.
   1. W sekcji Zaawansowane opcje kliknąć Zmień.

    Zostanie wyświetlony ekran Zaawansowane opcje, na którym będzie wybrana opcja Pliki i foldery programu

   2. Wybrać co najmniej jedną opcję w celu przeprowadzenia dostosowanego odinstalowania albo wybrać wszystkie opcje w celu przeprowadzenia pełnego odinstalowania.
   3. Kliknąć Powrót do podsumowania.
   4. Na ekranie Podsumowanie rozwinąć Zaawansowane opcje, aby wyświetlić metody odinstalowania i dostępne pozycje.
  4. Kliknąć Usuń elementy.