Rozmieszczanie do wielu klientów

Można instalować produkt SOLIDWORKS na wielu klientach poprzez utworzenie obrazu administracyjnego a następnie rozmieszczenie instalacji na klientach.