Używanie obrazów administracyjnych

Obraz administracyjny pozwala na konfigurację instalacji produktów SOLIDWORKS z jednej lokalizacji sieciowej.

Obraz administracyjny można zainstalować z dowolnego komputera w sieci, z komputerem klientem włącznie.
  • Obraz administracyjny musi znajdować się we współużytkowanym folderze.
  • Jeżeli uwzględnione są wszystkie produkty, ilość miejsca na dysku wymagana przez obraz administracyjny może wynosić 7GB lub więcej.
  • Jeżeli podczas uaktualniania obrazu administracyjnego, uaktualniana jest nazwa udziału, klient jest uaktualniany automatycznie przy następnym uruchomieniu aplikacji. Szczegółowe informacje zawiera temat Uaktualnianie klientów z obrazów administracyjnych.
  • Przy wdrażaniu obrazu administracyjnego ścieżka do obrazu musi się składać z mniej niż 58 znaków.
  • Klienci muszą posiadać przywileje administracyjne na swoich komputerach Jeśli klient ma niewystarczające uprawnienia, może uruchomić instalację jako inny użytkownik. Przydaje się to, gdy indywidualny użytkownik nie ma lokalnych uprawnień administracyjnych na komputerze — a takie uprawnienia są potrzebne do zainstalowania produktów SOLIDWORKS.

    Zobacz Rozmieszczanie instalacji z Edytora opcji. Znajduje się tam również opis alternatywnego sposobu instalowania obrazów, kiedy klient ma niewystarczające uprawnienia.

  • Jeśli jest włączone logowanie systemu Windows albo używana jest funkcja stanu w Edytorze opcji obrazu administracyjnego, konieczne są uprawnienia do odczytu/zapisu do folderu: {Katalog obrazu administracyjnego}\x64\Logs.

Po utworzeniu obrazu administracyjnego, Edytor opcji obrazu administracyjnego może zarządzać ustawieniami opcji instalacji dla użytkowników i grup instalujących z tego obrazu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Edytor opcji obrazu administracyjnego.