Tworzenie obrazu administracyjnego z Menedżera instalacji SOLIDWORKS

Jeżeli SOLIDWORKS instalowany jest na wielu komputerach, można utworzyć obraz administracyjny a następnie rozmieścić aplikację do innych komputerów.

 1. Uruchom Menedżer instalacji SOLIDWORKS. Patrz: Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS.
 2. Na ekranie Witamy wybrać Obraz administracyjny.
  Pojawią się opcje tworzenia obrazu administracyjnego.
  Opcja Opis
  Utwórz nowy obraz używając ustawień domyślnych. Tworzy obraz przy użyciu domyślnych ustawień konfiguracji (tzn. nie w oparciu o ustawienia aktualnie wprowadzone dla istniejącego obrazu administracyjnego w danym miejscu).
  Utwórz nowy obraz używając ustawień i plików z istniejącego obrazu. Tworzy obraz używając ustawień konfiguracji określonych dla istniejącego obrazu administracyjnego w danym miejscu. Należy kliknąć Przeglądaj, aby określić katalog instalacyjny dla istniejącego obrazu administracyjnego.
 3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.