Edytor opcji obrazu administracyjnego

Edytor opcji obrazu administracyjnego pozwala na dostosowanie ustawień parametrów instalacji w obrazu administracyjnym dla komputerów indywidualnych oraz grup komputerów.

Po utworzeniu obrazu administracyjnego, Menedżer instalacji SOLIDWORKS pyta czy uruchomić Edytor opcji. Można również uruchomić Edytor opcji za pomocą dwukrotnego kliknięcia pliku sldAdminOptionEditor.exe w folderze obrazu administracyjnego.

Aby określić różne konfiguracje instalacji dla grup komputerów lub poszczególnych komputerów, w Edytorze opcji należy wybrać komputery, określając jedną z następujących opcji:
  • Nazwa komputera
  • Adres IP
  • Zakres adresów IP
Następnie należy określić opcje instalacji dla tych komputerów.
Wszystkie okna dialogowe, w których są wyświetlane monity o podanie pliku lub folderu ścieżki zawierają opcją umożliwiającą przypisanie wybranego folderu do zmiennej środowiskowej. Na przykład, jeżeli wybierzemy C: \Program Files\SOLIDWORKS Corp, ścieżka pliku będzie mapowana na %ProgramFiles% \SOLIDWORKS Corp. Najczęściej spotykane są zmienne %ProgramFiles% i %SystemDrive%. Nie można konwertować wszystkich ścieżek na zmienne środowiskowe. Na przykład Z:\SOLIDWORKS Data nie może być mapowane na zmienną środowiskową.