Narzędzie Administration Tool

Narzędzia Administration Tool można użyć, aby ustawić opcje systemu, które są stosowane podczas wdrażania lub uaktualniania oprogramowania SOLIDWORKS i aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie tych opcji. Narzędzie to zastępuje kreatora kopiowania ustawień dla wdrażania ustawień, choć ten kreator jest nadal dostępny do kopiowania ustawień.

Praca z narzędziem Administration Tool dzieli się na trzy etapy:
  1. Utworzyć obraz administracyjny, aby uzyskać dostęp do narzędzia.
  2. Użyć Administratora ustawień w celu wygenerowania pliku *.sldSettings zawierającego wybrane opcje SOLIDWORKS.
  3. Dodać plik *.sldSettings do instalacji SOLIDWORKS.