Wychodzenie z Edytora opcji

Można kliknąć OK lub Zamknij, aby wyjść z Edytora opcji.

Kliknąć OK, Zamknij lub użyć przycisku Zamknij aplikacji Windows, aby zastosować zmiany i wyjść z Edytora opcji.
  • Kliknąć OK, aby zastosować wszelkie zmiany opcji i wyjść z Edytora opcji.
  • Kliknąć Zamknij aby wyjść z Edytora opcji.

    Jeżeli występują zmiany do zastosowania, pojawi się pytanie, czy należy zapisać te zmiany.

  • Kliknąć przycisk Zamknij (X) aplikacji Windows. Jeżeli występują zmiany do zastosowania, pojawi się pytanie, czy należy zapisać te zmiany.