Tworzenie na pulpicie skrótu do Edytora opcji

Na pulpicie Windows można utworzyć skrót do Edytora opcji dla konkretnego obrazu administracyjnego z poziomu aplikacji.

  1. Uruchomić Edytor opcji.
    Na przykład: w Eksploratorze plików przejść do katalogu instalacyjnego obrazu administracyjnego i kliknąć dwukrotnie plik sldAdminOptionEditor.exe.
  2. Kliknąć Utwórz na pulpicie skrót do tego Edytora opcji.
    Na pulpicie Windows pojawi się skrót do Edytora opcji dla obrazu administracyjnego.