Rozmieszczanie instalacji z Edytora opcji

Można rozmieścić instalacje bezpośrednio z Edytora opcji metodą ręczną lub wymuszoną.

  • Strona Rozmieszczanie ręczne Edytora opcji umożliwia wysłanie do użytkowników wiadomości e-mail zawierających instrukcje dotyczące rozpoczęcia instalacji. Tej metody należy użyć, gdy użytkownicy mają uprawnienia administracyjne na komputerach klienckich.
  • Strona Rozmieszczanie automatyczne Edytora opcji umożliwia wymuszenie automatycznej instalacji na komputerach docelowych. Można również przeprowadzać dezinstalacje niestandardowe. Tej metody należy użyć, gdy użytkownicy nie mają uprawnień administracyjnych do instalowania oprogramowania w swoim systemie operacyjnym.

Aby użyć którejkolwiek z tych metod, należy zmienić katalog instalacyjny obrazu administracyjnego na katalog udostępniony w systemie Windows, tak żeby był dostępny za pośrednictwem lokalizacji sieciowej (np. \\komputer\katalog_udostępniony lub skopiować cały obraz do katalogu lokalnego na każdym komputerze, takiego jak C:\SOLIDWORKS Admin\SOLIDWORKS 2020 SP0).