Przeglądanie i edytowanie ustawień opcji

Edytor opcji obrazu administracyjnego SOLIDWORKS pozwala na przeglądanie i zmienianie ustawień opcji dla grup i komputerów określonych dla danego obrazu.

 • Przy pierwszym uruchomieniu Edytora opcji, ustawienia opcji są wyświetlane w trybie tylko do odczytu. Ikona Edycja nie jest zacieniowana.

  Kliknięcie opcji Ustawienia globalne, grupy lub komputera wyświetla podsumowanie ustawień opcji dla tego elementu:

  Zakres Wyświetlane ustawienia opcji
  Ustawienia globalne Wszystkie ustawienia opcji określone dla danego obrazu administracyjnego
  Grupa Zmiany w ustawieniach grupy w stosunku do ustawień globalnych
  Maszyna Zmiany w ustawieniach komputera w stosunku do ustawień grupy
 • Aby dokonać zmian w ustawieniach opcji, należy kliknąć ikonę Edycja. Ikona zostanie zacieniowana i pojawi się bardziej szczegółowa lista ustawień opcji.

  Kliknięcie opcji Ustawienia globalne, grupy lub komputera pozwala zmieniać ustawienia opcji dla danego elementu. Po dokonaniu zmiany w ustawieniu opcji, które różni się od dziedziczonych ustawień globalnych lub ustawień grupy, to ustawienie opcji jest podświetlone.

  Ponowne kliknięcie ikony Edycja powoduje przywrócenie wyświetlania w trybie tylko do odczytu.

  Jeśli dokonano zmian, Edytor opcji wyświetli monit o ich zapisanie lub porzucenie podczas wychodzenia.